Dukat bord på restaurang tillsammans med logotypen för nätverket Mat och klimat i norr

Nätverket Mat och klimat träffades igen

I början av oktober hade nätverket Mat och klimat en första fysisk träff efter pandemin. Det var på tiden och alla var djupt engagerade. Här kommer en sammanfattning av nätverksträffen för dig som är intresserad eller inte kunde vara med.

Restauranglivet i Umeå har fått en ordentlig skjuts efter pandemiuppehållet och beskrivs nästan som hektiskt med brist på personal och mycket jobb med att starta upp verksamheten igen.

Fler samarbeten

Ett flertal inspel till samarbeten har kommit in till nätverket, däribland ett projekt under Rädda Barnen där vi fått förfrågan om att till våren ordna ett event med matlagning för unga. Projektet som Rädda Barnen leder är starkt kopplat till arbetet med matsvinn och syftet skulle då vara att inspirera och sprida kunskapen kring vårt arbete tillsammans med barn och unga, fortsättning följer.

Matsam

Ett annat inspel som nätverket nyligen kunnat starta upp sker tillsammans med projektet Matsam som drivs av Vännäs kommun. Matsam har kontaktat nätverket för samarbeten kring restaurangnäring och lokalproducenter, vilket nu skall tas vidare för en sammankopplad matmässa som planeras framöver. Under vår andra nätverksträff mötte deltagarna projektledaren Anki Berg som berättade om de olika initiativ som Matsam arbetar med och hur en kommande matmässa skulle kunna samordnas

Nystart av Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Delar av nätverket har funnits med i samtalen om den nya kockutbildningen som ska startas i Umeå och här har samtal förts med ansvarig rektor på Maja Beskow skolan som kommer att bjudas in under våren för att berätta mer om detaljerna och den inriktning som utbildningen vill främja. Tanken är här att hitta samverkansmöjligheter och ha ett utbyte där erfarenhet och kompetens kan bidra till en ny hållbar restaurangutbildning som har tät koppling till näringslivet.

Kokboken Mat och Klimat nomineras åter till pris i Gourmand Awards 2021

Under 2020 har kokboken Mat och klimat getts ut i nyutgåva, nu även i engelsk tappning vilket är en samlad produkt av hela nätverkets insatser kring frågor som rör mat och klimatarbetet i Umeå tillsammans med restaurangerna. Alldeles nyligen nominerades boken igen till pris i tävlingen Gourmand Awards: "You are in the 2020 top 3 Best in the World in category G07 Food & Climate . "Umeå kommun har vid dags datum även bjudit in grundarna till Gourmand Awards som kommer att gästa staden och delar av dess restaurangliv. Syftet är att under den kommande tiden samtala kring framtida samarbeten och utbyten.

Logotyp Energi- och klimatrådgivarna i Norr.
Sidan publicerades