Navet öppet igen efter åtgärder

Nu är Navet öppet igen! Flera åtgärder har gjorts och de senaste proverna visar att inga legionellabakterier finns kvar på anläggningen. Arbetet efter stängning har bestått i att analysera orsaken till legionellatillväxen, hetvattenspolning av duschsystemet för att eliminera bakterierna, åtgärda tekniska fel på anläggningen och upprätta rutiner för att säkerställa att det inte händer igen.

21 maj upptäcktes legionellabakterier i en dusch på Navet, vilket ledde till ett beslut om att stänga anläggningen. Eftersom legionella är en anmälningspliktig sjukdom går det att konstatera att ingen i dagsläget har insjuknat som följd av att ha badat på Navet.

Funnits brister i rutiner och egenkontroller

Det visade sig att hetvattenspolningen, som ska förhindra legionellatillväxt i vattenledningarna inte fungerat. Vid en kontroll av det automatiska spolningssystemet kunde fastighetsägaren Inab se att spolningen inte fungerat som den ska, trots att systemet signalerat att allt varit i sin ordning.

– Vi har sett över rutinerna för detta och arbetat fram ett åtgärdspaket. Fastighetsägaren kommer framöver att genomföra kontinuerliga funktionskontroller för att säkerställa att tekniken fungerar som den ska och vi som hyresgäster kommer ta regelbundna legionellaprover, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid bad, Umeå kommun.

Övriga badanläggningar

Övriga badanläggningar i Umeå kommun har också testats för legionella. Förekomst av bakterier har påvisats på Storsjöhallen i Holmsund, men övriga anläggningar har visat sig vara fria från legionellabakterier. Liknande åtgärder genomförs just nu på Storsjöhallen och beräknas kunna öppna igen senare i sommar.

– Vi är såklart väldigt måna om våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet. De åtgärder som nu genomförs ska säkerställa att alla kan känna sig trygga när de besöker Navet eller något av våra andra bad, avslutar Åsa Säfsten Boman.

Bada gratis på Navet med Händer på lovet-kortet

I och med att Umelagun och Obbolabadet inte kunnat öppna på utsatt datum erbjuds barn och unga att bada gratis på Navet mot uppvisande av Händer på lovet-kortet, under perioden som Umelagun håller stängt.

Kontakt

Åsa Säfsten Boman
verksamhetschef Fritid bad
090-16 33 55
asa.boman@umea.se

Sidan publicerades