En man som får sin nacke rakad hos barberare.

Nya regler för hygienverksamheter

Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgas efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att alla verksamheter som använder kniv, skalpell, håltagningspistol, stickande eller skärande verktyg i direktkontakt med hud numera är anmälningspliktiga.

Har du redan en verksamhet som kan tänkas omfattas av över du anmäla din verksamhet till oss senast 1 september 2021. Du måste alltså anmäla din verksamhet, oavsett om du avser starta den eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Sidan publicerades