Två flickor sitter i en trapp och skrattar.

Ökad respekt mellan ungdomar i kommunen

Fler ungdomar uppger att de känner sig respekterade av sina klasskamrater och även av vuxna i skolan. Färre uppger att de hamnat i bråk och de flesta ser ljust på sin framtid. Däremot är det stora skillnader mellan skolor och olika program gällande frågan om de unga ser ljust på sin framtid. Det framgår av Unga20, en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Ungaenkäten genomförs vartannat år för att tillvarata ungdomars egna svar på frågor som rör deras hälsa och att skapa ett brett underlag för ett förebyggande arbete i ungdomarnas närmiljö.

Hela rapporten om Unga20-enkäten finns att hämta på: www.umea.se/ungaenkaten

Sidan publicerades