Flaggor för nationella minoriteter

Öppet samråd för minoriteter

Du som tillhör en nationell minoritet är välkommen till ett öppet samråd med Umeå kommun med fokus på bland annat nationella minoriteternas behov och önskemål.

Öppet samråd hålls digitalt i Teams onsdag 8 december, klockan 18.00–19.30.
Du får en länk via mejl när du har anmält dig.

Anmäl dig senast 6 december via www.umea.se/minoriteter.

Sidan publicerades