Gamla bron över Umeälven, belyst med orange ljus

Orange the World – mot mäns våld mot kvinnor

25 november är internationella dagen för att uppmärksamma våld mot kvinnor. Det är starten på "Orange the World", då byggnader runt om i världen lyser i orange, en del av FN:s kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld". Det påminner om utsattheten och målet; en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. I Umeå och Vännäs lyser ett stort antal platser i orange fram till 10 december. Bry dig du också och delta gärna i kampanjen!

Länsstyrelsen, belyst med orange ljus

I Umeå kommer de flesta av höstljus-installationerna att färgas orange, och därutöver några nya som har tillkommit. Det är en del i Umeåregionens kraftsamling för att på nytt uppmärksamma allvaret i mäns våld mot kvinnor, och allas vårt ansvar och möjlighet att göra skillnad.

Delta och höj kunskapen

I Umeåregionen välkomnas du som är fastighetsägare, butiksinnehavare eller annan aktör att visa att du står upp mot våld genom att på olika sätt skylta med färgen orange, till exempel i skyltfönster eller på personalens kläder.

På sidan Mäns våld mot kvinnor kan du ta del av korta filmade föreläsningar på temat, filmer som kan användas som diskussionsunderlag. Orange the World ska inte bara uppmärksamma frågan och ge möjlighet att ta ställning mot våld, du och andra aktörer har också chansen att höja kunskapen hos dig själv, dina medarbetare och kanske i andra sammanhang.

Växthuset, belyst med orange ljus

Brydig.nu

Sedan tidigare finns det länsomfattande initiativet "brydig.nu" som riktar sig till alla som är arbets- och studiekamrater, grannar, familjemedlemmar, släkt, vänner och bekanta. Brydig.nu uppmanar till engagemang och handling, flyttar fokus från den som isoleras, kontrolleras, bryts ner och utsätts för våld till allas vårt ansvar och möjlighet att göra skillnad.

Bostadens samarbete med huskurage är ett initiativ med samma syfte. Det är likt Orange the World också en uppmaning att ta hand om varandra och agera för ett jämställt samhälle, fritt från våld.

Initiativet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Vännäs kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, AB Bostaden Umeå, Umeå Energi AB, Upab och Visit Umeå.

Parkeringshus, belyst med orange ljus
Sidan publicerades