Bil omgiven av rök

Polisen till dig som är förälder: Trafik är ingen lek

Är du förälder till en ungdom som har körkort för moped, mopedbil eller A-traktor, eller håller på att ta körkort? Polisen publicerar ett brev till dig som är förälder/vårdnadshavare till elever på högstadie- och gymnasieskolor i kommunen för att uppmärksamma företeelsen med spontana bilträffar och vilka risker de kan föra med sig. Polisen vill också informera dig och din ungdom om trafiksäkerhet och vilka regler som gäller för fordonen.

Informationen är viktig även för andra med ungdomar i tonåren, då det ofta finns fler ungdomar i sällskap med dem som har körkort. Brevet med tillhörande information kommer att spridas via skolor, sociala medier och polisens och kommunens webbplatser för att så många som möjligt ska kunna ta del av det.

Både polisen och Umeå kommun ser att de allra flesta ungdomar är skötsamma och tar ansvar i trafiken. Tyvärr före­kommer det även problem i kretsen av motorburna ungdomar. De senaste åren har vi noterat en växande trend att ungdomar samlas i större grupper liknande motorträffar. I samband med dessa träffar kommer det många samtal och anmälningar till polisen om bland annat oljud, buskörning, trafikfarliga fordon, dåligt uppförande med mera. Vi ser även att det förekommer en hel del alkohol och även narkotika i denna miljö.

Du har ansvaret

Att ha körkort och ett eget fordon är en stor frihet för ungdomar. Med den friheten kommer också ett stort ansvar. Du som förälder bär det yttersta ansvaret för att din ungdom kör lagligt och säkert.

Polisen och Umeå kommun samverkar

Polisen samarbetar med kommunen och berörda markägare för att lösa situationer som kommer upp genom dialog, information, ordningshållande arbete och slutligen förbud. För att nå en hållbar förändring krävs även hjälp av dig som är förälder.

– De flesta ungdomar sköter sig utmärkt, men vi ser även motsatsen och en miljö där det finns påtagliga risker för olyckor och våldsbrott. Som förälder har du ett ansvar att föra en dialog med din ungdom om säkerhet och beteende i trafiken. Vi vill ungdomarnas bästa och brevet till föräldrarna är ett försök att bidra till en bra dialog, säger Michael Rystedt, chef, lokalpolisområde Umeå.

– Vi hoppas att vår samverkan med polisen ska ge oss större förståelse om vilka insatser vi behöver sätta in för att Umeå ska växa tryggt och säkert. Vi behöver ta tillvara varandras styrkor och specialkunskaper. Då kan vi nå resultat på riktigt, säger Hans Lindberg, ordförande, kommunstyrelsen.

Kontakt

Michael Rystedt
chef, lokalpolisområde Umeå
010-568 22 53
michael.rystedt@polisen.se

Roger Nilsson
gruppchef, trafikpolisen
lokalpolisområde Umeå
070-289 73 23

Hans Lindberg (S)
ordförande, kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Seth Åberg
processledare, Umebrå
090-16 11 96
seth.aberg@umea.se

Sidan publicerades