Händer som håller i en planta

Rensa bort gamla växtskyddsmedel

Rensar du i förråden i sommar? Passa på att lämna gamla och förbjudna växtskyddsmedel till närmaste återvinningscentral. Kolla även förråden i fritidshuset och koloniträdgården.

Nyligen infördes användningsförbud för många medel. Det var ett led i arbetet för att nå miljömålet ”Giftfri miljö” som särskilt berör känsliga grupper som barn och gravida, men även människor och miljö i allmänhet. Detta förbud gäller Roundup-preparat som innehåller glyfosat och andra preparat som många hushåll kan ha stående i sina förråd.

Från 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel

 • på tomtmark för bostadshus
 • på växter inomhus (utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler)
 • i växthus som inte används yrkesmässigt
 • inom koloniträdgårdsområden
 • på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.

Undantagna från förbudet är växtskyddsmedel som innehåller vissa mindre farliga ämnen (till exempel ättiksyra, pelargonsyra, kaprinsyra, kaprylsyra, svavel och vissa järnsulfater).

Det finns vissa dispensmöjligheter för yrkesmässig användning, till exempel när det gäller bekämpning av invasiva arter.

Förebygg problem och bekämpa utan växtskyddsmedel

Det finns mycket du kan göra för att stärka och skydda din trädgård utan hjälp av växtskyddsmedel.

Förebygg problem till exempel genom att

 • välja motståndskraftiga plantor
 • gödsla och vattna efter grödans behov
 • beskära träd och buskar och hålla dem rena från påväxt
 • använda odlingsväv.

Bekämpa genom att

 • duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss
 • släng eller bränn växtdelar angripna av larver eller sjukdomar så inte skadegörarna kan överleva i jorden eller komposten
 • rensa bort ogräsen ofta och medan de är små.
Sidan publicerades