Sverigefinsk flagga

Sverigefinska flaggan

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään*

*Sverigefinnarnas dag firas (finska) på fredag 24 februari. Vi hissar sverigefinska flaggan och på umea.se kan du läsa mer om sverigefinnar, Sveriges största nationella minoritet. Välkommen också att fira i Väven, multisal Upplev, klockan 13.00–15.00.

Välkommen till kaffe och samtal om gemensamma minnen!
Tervetuloa kahville ja keskustelemaan yhteisistä muistoista!
Drop in när det finns plats.

Vilka är sverigefinnar?

Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteter och har funnits här i nära tusen år. Det finns i dag cirka 700 000 personer i Sverige med finsk bakgrund. I Umeå bor drygt 11 300 sverigefinnar, knappt 9 procent av Umeåborna (SCB).

  • Sverigefinnar är personer som har finska rötter och bor i Sverige. Man avgör själv om man räknar sig som sverigefinne.
  • De flesta sverigefinnar är själva födda i Finland, eller har en förälder, mor- eller farförälder som är född i Finland.
  • Det som förenar sverigefinnar är framför allt språket och kulturen.
  • Statistik över antal sverigefinnar i Sverige och Umeå grundar sig på SCB:s årliga befolkningsstatistik. Det framgår inte vilket språk personerna talar, eftersom det inte förs statistik över befolkningens modersmål.
  • Finlandssvenskar är en minoritet i Finland som talar finlandssvenska.

Varför bor det många med finsk bakgrund i Sverige?

Sverigefinnarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år. Krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare har kommit hit under lång tid, men först i dag kallas gruppen sverigefinnar – ett folk med två kulturer och två språk.

Finland var en del av Sverige från 1100-talet och fram till 1809. Finländare och svenskar rörde sig mellan områdena och finnar flyttade ofta till Sverige för att arbeta i skogen eller i gruvorna. Många bosatte sig kring Falun eller i Bergslagen, andra flyttade till skogarna i Norrland, Bergslagen och Värmland, så kallade skogsfinnar.

1809 förlorade Sverige hela Finland till Ryssland. När gränsen drogs om hamnade många finsktalande på den svenska sidan och tvärtom. Men, många finnar fortsatte att flytta till Sverige, för att arbeta eller som flyktingar undan det ryska styret.

Under andra världskriget skickades omkring 80 000 finska barn till Sverige för att klara sig undan Sovjetunionens anfall. Runt 7 000 av barnen stannade i Sverige för alltid. Men, de allra flesta sverigefinnar är barn eller barnbarn till de hundratusentals finländare som kom till Sverige under 1950-, 60- och 70-talen för att arbeta i den svenska industrin som behövde arbetskraft.

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011. Dagen synliggör den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur. Sedan 2014 har sverigefinnarna också en egen officiell flagga. Datumet 24 februari var Carl-Axel Gottlunds födelsedag, han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som grundade den första finska föreningen i Sverige.

"Sverigefinnar finns överallt" (Västerås stad):

Varför olika flaggor?

Kommunen hissar sverigefinska flaggan på Rådhustorget fredag 24 februari. Det råkar vara samma dag som årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Vi hissar därför samtidigt ukrainska flaggan för att visa stöd för och solidaritet med Ukraina.

Mer information

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Läs mer om Sveriges nationella minoriteter och sverigefinnarnas historia på www.minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Talar du finska, meänkieli eller samiska? Eller identifierar du dig som sverigefinne, tornedaling, kvän eller lantalaiset eller same? Då har du särskilda rättigheter i Umeå kommun, eftersom Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för dessa minoritetsspråk. Kommunen erbjuder förskola på finska och samiska och äldreomsorg på finska, på ett vård- och omsorgsboende eller inom den kommunala hemtjänsten. Det finns även personal i kommunen som kan språken.

Läs mer på www.umea.se/minoriteter.

Sidan publicerades