Färjan Aurora Botnia i hamn på kvällen, med norrsken på himlen

Den nya färjan M/S Aurora Botnia började under 2021 att trafikera sträckan Umeå–Vasa. Färjan är en viktig del av en allt starkare infrastruktur i regionen och ett växande nordiskt samarbete.

Starkt ekonomiskt resultat för kommunen 2021

Umeå kommunkoncerns resultat för 2021 blev 705 miljoner kronor och i det ingår Umeå kommuns resultat 484 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har fastställt årsbokslutet för 2021.

– Trots pandemin blev 2021 ett starkt år för Umeå kommun i ekonomiska termer. Det här ger oss en buffert och det är viktigt att vi har det för att möta framtida utmaningar. Befolkningen i Umeå fortsätter att växa och det gör att vi behöver fortsätta investera i välfärden. Därför behöver vi också ha en långsiktigt robust ekonomi, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

– Med det sagt gjorde coronapandemin 2021 till ett besvärligt år i många verksamheter. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla anställda i kommunen och inte minst till våra välfärdsverksamheter, äldreomsorgen och skolan, som har dragit ett tungt lass, säger Hans Lindberg.

Enligt årsredovisningen finns det flera förklaringar till det positiva resultatet. Dels handlar det om högre skatteintäkter, men också om intäkter från kommunens ägarandel i Stornorrfors vattenkraftverk. Även markförsäljningar under året har bidragit liksom minskade kostnader i olika verksamheter kopplade till pandemin. Ett stort bidrag till kommunens resultat för 2021 utgörs av statens tilldelning av generella statsbidrag som har delats ut som stöd under pandemin.

– Umeå kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat för 2021. Plus 484 miljoner kronor är "all time high". Aldrig tidigare har kommunen gjort ett så starkt plusresultat. Det sker trots att vi under året har gjort en särskild pensionsinlösen på 195 miljoner kronor. Samtidigt indikerar dessa återkommande överskott att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år tvinga Umeåborna att betala så mycket mer i skatt än invånare i de flesta av landets övriga kommuner. Ett annat fortsatt problem är att det har byggts alldeles för lite bostäder i Umeå. Det är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Mer information

Årsredovisning 2022 finns att läsa på www.umea.se/redovisning.

Sidan publicerades