Barrträd i motljus vid en stilla sjö

Nu kan du tycka till om kommunens åtgärder för klimat, biologisk mångfald, vatten samt giftfri och god bebyggd miljö.

Tyck till om åtgärder för miljö och klimat

Nu är det möjligt att lämna synpunkter och förslag på åtgärder som kommunen ska göra för att nå miljö- och klimatmålen. Senast 28 februari vill vi ha dina synpunkter.

Kommunen fick nya miljömål 2020 och nu har det blivit dags att tycka till om åtgärdsprogrammet som kommunen har tagit fram för att nå målen.

Målen handlar bland annat om att kommunkoncernen ska bli klimatneutral till 2025 och att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans utgör minst 65 procent av alla resor för dem som bor inom tätorten, ett viktigt mål inte bara för klimatet utan också för att minska utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Åtgärderna i programmet är avgränsade till sådant som kommunen och de kommunala bolagen har rådighet över, alltså sådant som kommunen och bolagen har möjlighet att påverka direkt, till exempel de egna inköpen och infrastruktur för hållbara resor.

Sidan publicerades