Skiss som visar hur Storgatan kan utformas.

Så här kan Storgatan utformas, från Hovrättsgatan till Renmarkstorget. Västra Esplanaden syns i mitten. Vad tycker du om förslaget?

Tyck till om Västra Esplanaden och Storgatan

Nu har du möjlighet att tycka till om Västra Esplanaden och en del av Storgatan och påverka utformningen av gatorna. Genom projektet Framtidsgatan börjar kommunen omvandlingen av Västra Esplanaden till en grönare stadsgata.

När Västra länken är färdigbyggd tar kommunen över Europavägarna från Trafikverket. Västra Esplanaden utvecklas då med nya bostäder, mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik och en förbättrad luftmiljö. Men redan nu omvandlas Västra Esplanaden genom projektet Framtidsgatan.

– I projektet Framtidsgatan omvandlas gator till mer inbjudande platser genom mindre ombyggnationer. Hela Västra Esplanaden ingår i projektet medan en mindre del av Storgatan ingår, sträckan från Hovrättsgatan till Renmarkstorget, säger Katarina Gref, projektledare för Framtidsgatan.

Tidigare under hösten fanns det möjlighet att dela med sig av tankar och idéer för Storgatan och nu kan du tycka till om det förslag som tagits fram. För Västra Esplanaden får du gärna dela dina tankar och idéer om vad som är bra och vad som kan förbättras. När synpunkter har kommit in för Västra Esplanaden tas ett förslag fram som du kan tycka till om. Förslagen tas fram av konsultföretaget Spacescape tillsammans med kommunen.

Lämna synpunkter

Dela dina tankar och idéer på respektive webbsida för gatorna. Där finns också möjlighet att se vad andra har lämnat för synpunkter. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med söndag 27 november.

Ombyggnation under våren 2023 och 2024

De förändringar av gatorna som beslutas genomförs under våren 2023 för Storgatan och våren 2024 för Västra Esplanaden. Projektet Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades