Metallskrot

Metallavfall är en bra råvara i en cirkulär ekonomi.

Umeå går med i nätverk för cirkulär ekonomi

Umeå kommun ansluter till Ellen MacArthur Foundation (EMF), en internationell organisation för omställning till cirkulär ekonomi. Att vara med i nätverket är en del av en strategisk plan som innebär att kommunen ska vara ledande inom området.

– Umeå har uppmärksammats internationellt för arbetet med utvecklingen av cirkulär ekonomi, vilket har gjort att EMF har bjudit in kommunen att medverka i sitt nätverk. Kommunstyrelsen tackar ja till den här möjligheten, eftersom den ger förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen, inte minst genom stöd och samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt med frågan, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Utbyta kunskap och erfarenheter

EMF är en världsledande organisation som verkar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi, i nätverket finns organisationer som arbetar aktivt med cirkulär ekonomi och som vill utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. I nätverket ingår stora och medelstora företag, städer och universitet. Bland städerna finns bland annat Bryssel, Milano, Porto, Toronto och Phoenix. I nätverket ges även möjlighet att forma gemensamma projekt.

EMF har visat stort intresse för kommunens arbete inom cirkulär ekonomi, inte minst på grund av en rapport om detta arbete från OECD. EMF vill arbeta vidare med Umeå kommun och stödja det fortsatta arbetet med sin internationella expertis. EMF ser också att Umeå kommun kan dela kunskap med övriga medlemmar i nätverket och dra nytta av andras arbete.

Illustration, cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi?

En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter. För att lyckas med det måste vi ha en smartare produktion och produktdesign och mer hållbara konsumtionsmönster. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. (Naturvårdsverket)

Sidan publicerades