En man med cykel och en kvinna samtalar i gång- och cykeltunnel med texten Lev! på tunnelväggen.

Med stort ljusinsläpp, rundade hörn för bättre överskådlighet och uppgångar i mitten av tunneln är stationstunneln i Umeå ett exempel på en plats som har planerats och utformats med ett jämställdhetsperspektiv. Konstverket Lev! © FA+/Bildupphovsrätt 2021.

Umeå intresserar städer i Europa, Chile och Japan

Utbytet med Kamakura i Japan fortsätter när en ny delegation besöker Umeå nästa vecka. I ett annat, helt nytt EU-utbyte, är det representanter från staden Punta Arenas i Chile som besöker Umeå nyfikna på Umeås arbete med frågor om hållbarhet. I juni står Umeå värd för en stor internationell konferens med fokus på jämställdhet i europeiska städer. Det internationella intresset för Umeå fortsätter att vara stort.

Kontakterna mellan städer i EU och i övriga världen blir allt fler, så när Umeå deltar i utbyten via EU:s IURC-program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger det resultat. Det fortsatta utbytet med Kamakura i Japan är ett sådant resultat.

Grundaren av Kamacon i Japan på Umecom Live Session

Det var bland annat efter en tidigare studieresa till Kamakura som Umeås medborgarverkstad Umecom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. startade. När nu en ny delegation från kommunen Kamakura besöker Umeå 16–17 maj kommer även representanter från organisationen Kamakon, däribland grundaren Kikuo Honda, till Umeå. Kamakon är förlagan till Umecom och Kikuo Honda kommer vara med och hålla i nästa Umecom Live Session tisdag 17 maj.

Punta Arenas

Det andra och nya utbytet, med Punta Arenas, Chiles sydligaste stad som ligger i Eldslandet, är också sprunget ur EU-utbyte IURC. Från Punta Arenas kommun kommer tre personer tillsammans med en samordnare från IURC-programmet. Delegationen är bland annat intresserade av frågor kring hållbar utveckling, klimatneutralitet, mobilitet och jämställdhet.

Jämställdhet och hållbar stadsutveckling i europeiska städer

När Umeå står värd för den internationella konferensen Gendered Landscape of European Cities 9–10 juni är det mot bakgrund av att Umeås metod Gendered Landscape, det könade landskapet, av EU-kommissionens program för hållbar stadsutveckling är utsedd till ett så kallat ”good practice”. Umeå beskrivs som ledande i Europa när det handlar om sättet att ta sig an jämställdhetsfrågor, särskilt i relation till hållbarhet. Under konferensen behandlas bland annat frågor om makt och kön i relation till klimatförändringar, stadsplanering, innovationer och social utveckling. Journalisten och författaren Katrine Marçal är moderator under konferensen, som gästas av en rad namnkunniga internationella experter inom bland annat genusforskning, arkitektur och stadsplanering.

Mer information

Läs om Umecom Live Session 17 maj och boka din biljett på www.umecom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs om Gendered Landscape of European Cities 9–10 juni på www.umea.se/jamstalldhet.

Kontakt

Annika Dalén (för utbytet med Punta Arenas)
utvecklingsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
annika.dalén@umea.se

Ida Hillebjörk (för frågor om Umecom)
projektledare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
ida.hillebjork@umea.se

Linda Gustafsson (för frågor om GenderedLandscape och konferensen 9–10 juni)
jämställdhetsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
linda.gustafsson@umea.se

Annika Myrén (för frågor om Umeås klimatarbete)
utvecklingsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
annika.myren@umea.se

Sidan publicerades