Umeå skriver klimatkontrakt

Umeå kommun har signerat ett klimatkontrakt med fem myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

I kontraktet åtar sig kommunen bland annat att samordna och driva arbetet med Umeå klimatfärdplan, ett initiativ där näringslivet, civilsamhället, akademin och det offentliga samarbetar för Umeås klimatomställning.

Kommunen åtar sig också stödja industrins omställning, underlätta för hållbara transport- och logistiklösningar och etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering.

Ska förbättra samarbetet

Klimatkontraktet är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 som startade 2019 med nio svenska städer. Umeå kommun har varit med från början. Satsningen och klimatkontraktet är ett sätt att förbättra samarbete mellan kommuner och med statliga myndigheter som kan påverka förutsättningarna för klimatomställningen här i Umeå.

Sidan publicerades