Rådhusparken i kvällssol

Umeå vill gå före i klimatomställningen

Umeå kommun har ansökt om att få bli en del av EU-kommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Genom initiativet vill EU-kommissionen bidra till att några städer från varje medlemsland kan gå före i klimat­omställningen och visa vägen för övriga.

Philip Näslund, utvecklingsstrateg, Umeå kommun

Phililp Näslund

Vad betyder det för Umeå, en stad som under lång tid har arbetat aktivt med klimat­frågan och hållbar stadsutveckling att vara med i satsningen?

­– Vi har ett starkt engagemang i frågan från hela samhället och vi vill vara med och bidra till hela EU:s omställning, säger Philip Näslund, utvecklingsstrateg, Umeå kommun.

Vad hoppas Umeå att satsningen ska ge?

­– Vi hoppas det här ska ge oss ytterligare förutsättningar att möjliggöra en snabbare ökad omställningstakt där vi får möjlighet att samarbete med andra progressiva städer i Europa samt möjliggöra nya former av stöd för att skynda på omställningen. Vi vill även nå ut än mer med det fantastiska arbete som bedrivs i Umeåregionen och hela norra Sverige för att möjliggöra klimatomställningen. Genom att både sprida vår kunskap och lära av andra kan vi bidra än mer till att nå Parisavtalet.

När kommer beskedet om vi blir en av de utvalda 100 städerna?

­– Under våren, men arbetet väntar inte på det. Vi har många saker i gång, inte minst åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål som nu är ute på remiss och Umeås klimatfärdplan. Klimatfärdplanen ska möjliggöra en ökad samverkan mellan alla Umeås aktörer för att med gemensamma krafter ta ytterligare steg i Umeås klimatomställning.

Sidan publicerades