Flyplansvinge sedd från passagerarsäte under flykt.

Umeå visar vägen för framtidens flyg

Energimyndigheten har beviljat projektet ”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” finansiering med 9,5 miljoner kronor. Projektet bedrivs av Umeå kommun tillsammans med Swedavia, BioFuel Region, forsknings­institutet RISE och RISE Processum, som ska undersöka förutsättningarna för flyg med biodrivmedel, el och vätgas.

– I dag finns det inga tekniska hinder för att börja flyga med förnybara drivmedel. I norra Sverige finns dessutom råvaror, forskning och kunskaper att utveckla hållbara biodrivmedel i form av restprodukter från skogsindustrin. Därför är det här ett väldigt spännande projekt. Det vi behöver göra nu är att stärka efterfrågan och marknaden på området, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott, som står bakom ansökan till Energimyndigheten.

Även om vi under det senaste året har lärt oss mötas och samverka på nya sätt, både digitalt och på distans, finns det alltjämt ett behov av att resa och mötas fysiskt. När vi reser och har möte ska det självklart göras så hållbart som möjligt, flyget ska inte vara något undantag. Norra Sverige har stora avstånd och då är det viktigt att ha bra flygförbindelser. Hållbara drivmedel i form av biodrivmedel, el eller vätgas kommer att göra det möjligt att resa mer hållbart.

Projektets mål är att kartlägga förutsättningarna för grönt flyg. Hur ser det ut när det gäller hållbara värdekedjor och hur är förutsättningarna på flygplatserna för att introducera fossilfria drivmedel? I norra Sverige finns förutsättningar att skala upp och producera biodrivmedel, men är det möjligt att stimulera och säkerställa långsiktig efterfrågan? Projektet kommer även att ta fram en regional handlingsplan för ett fossilfritt flyg baserat på biodrivmedel, el och vätgas utifrån analyserna. Dessutom ska en fallstudie ske av en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.

– Swedavia har sedan många år varit med och drivit på omställningen mot ett fossilfritt flyg som är helt nödvändigt för framtidens transporter där flyget ingår. Vi har drivit på detta arbete genom flera initiativ och i ett samarbete med övrig flygbransch, med fokus på att öka möjligheterna att välja hållbart bioflygbränsle. Vi arbetar även med att göra våra flygplatser redo för att ta emot elflyget när det finns på den kommersiella marknaden. Vi ser mycket positivt på att projektet nu startar tillsammans med våra samarbetsparter. Det blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet mot ett fossilfritt flyg, regionalt, nationellt och internationellt, säger B-O Lindgren, flygplatschef, Umeå Airport, Swedavia.

– Flyget utgör en central roll för Sveriges möjligheter att positionera sig på den globala arenan. Norra Sveriges näringsliv utgör en stor del av den svenska exporten och ett fungerande flyg för att knyta ihop Sverige, Europa och världen är därför avgörande. Att flyget blir fossilfritt är centralt för regionens fortsatta hållbara utveckling, och med Umeås innovationskraft kan vi hjälpa omvärlden att skapa lösningar för flygets omställning. Det är därför mycket glädjande att Energimyndigheten väljer att satsa på detta projekt, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Fakta

  • Projektets namn: Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförbarhetsstudie
  • Tid för projektet: 2021-07-05 − 2022-12-31
  • Budget: Cirka 11 miljoner kronor
  • Parter: Umeå kommun (huvudsökande), BioFuel Region, RISE, RISE Processum och Swedavia

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
kommunstyrelsens planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Jonas Joelsson
Innovation Strategist
RISE och RISE Processum
010-516 67 60
Jonas.Joelsson@processum.se

Arne Smedberg
vd, Biofuel Region AB
070-817 42 30
arne.smedberg@biofuelregion.se

B-O Lindgren
flygplatschef
Umeå Airport, Swedavia
070 522 14 28
Bengt-Ove.Lindgren@swedavia.se

Sidan publicerades