Människor sitter på kajen vid Umeälven en solig sommardag.

Umebrå forum om att förebygga droger

Måndag 19 september arrangeras Umebrå forum på P5, Väven. Temat för konferensen är droger – hur förebygger vi på bästa sätt? Boka din plats redan nu!

En halvdagskonferens

Med Umebrå forums halvdagskonferens vill vi lyfta goda exempel samt få till ett samtal och en dialog om hur näringslivets roll i samverkan med kommunen kan uppmärksammas och stärkas. Höstens Umebrå forum arrangeras på P5, Väven, av Umebrå.

Föreläsare

Lotta Borg Skoglund är docent vid Uppsala universitet och överläkare i psykiatri. Hon är grundare av SMART Psykiatri och hennes forskning handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. Lotta är ofta anlitad som expert och debattör i tv och media. Lotta Borg Skoglund föreläser inom psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- och drogvanor.

Program

  • 8.10 registrering
  • 8.30 inledning
  • 9.00 Temaföreläsning av Lotta Borg Skoglund
  • 10.00 fika och diskussion
  • 10.30 Lokalt förebyggande arbete exempel och diskussion
  • 12.00 Avslutning
Sidan publicerades