Biltvätt, närbild

Undvik att tvätta bilen på gatan

Nu är det högsäsong att tvätta bilen eller företagsfordon efter en lång vinter. Men undvik att tvätta på gatan eller garageuppfarten då det förstör vår gemensamma vattenmiljö.

– Att tvätta sin bil utomhus, utan lämplig rening belastar vår miljö i onödan när det finns andra miljövänliga lösningar tillgängliga. Vi vill uppmärksamma fler att tvätta sin bil och företagsfordon på en biltvättsanläggning i stället för på gatan eller på garageuppfarten, säger Patrick Sandström, miljöinspektör på Umeå kommun. Den nationella biltvättarhelgen 23–24 april arrangeras årligen av Svenskt Vatten för att förmå fler att värna om vår vattenmiljö.

Vattendrag förgiftas

Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Välj helst tvätthall

Finns det ingen biltvättsanläggning inom rimligt avstånd, välj då att tvätta bilen på plan gräsbevuxen mark eller grusplan under förutsättning att vattnet inte rinner ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Smutsvattnet renas av marken innan det når ned till grundvattennivå, men helst av allt tvätta bilen i en tvätthall eller biltvättsanläggning.

Var rädd om människors hälsa

– Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön, säger Patrick Sandström.

Sidan publicerades