Dusch

Spola ur duschen om den inte har använts på ett tag, så slipper du få Legionella.

Undvik legionella i fritidshuset

Under våren beger sig många till stugor och fritidshus för att njuta av ledighet. Om delar av till exempel ett fritidshus har varit stängt och stått tomt under vintern är det viktigt att spola genom vattenledningar med hett vatten så att bakterien legionella inte sprids.

Legionella är en bakterie som kan orsaka så kallad legionärssjuka, som liknar allvarliga lunginflammationssymptom. Legionella kan även orsaka pontiacfeber, som yttrar sig som influensasymptom. Att dricka vattnet bedöms inte vara farligt, utan den största smittrisken är att människor andas ner vattenaerosoler (små luftburna vattendroppar) i lungorna. Vattenaerosoler kan bildas till exempel i duschar eller bubbelpooler i form av vattenånga.

Förebyggande åtgärder

  • Det viktigaste är att spola igenom ledningar med ordentligt varmt vatten över 50 grader Celsius i fritidshuset.
  • Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, rekommenderar även att vara särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar. Det är viktigt att varmvattnet är tillräckligt varmt. Temperaturen bör vara minst 50 grader Celsius vid tappstället och minst 60 grader Celsius i varm­vatten­beredaren. Dessutom bör kallvattnet vara kallare än 18 grader Celsius.
  • Andra enklare åtgärder att som du kan göra för att förebygga tillväxt av legionella är att låta spola ur duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid, och att byta ut duschslag och munstycke med jämna mellanrum. Gör det innan du ställer dig under duschen.
  • En annan åtgärd är att rengöra varmvattenberedaren i fritidshuset regelbundet, då bakterierna kan samlas i bottenslammet som finns i tanken.
Sidan publicerades