Foto av en petroleumskimrande vattenyta.

Umeåbor har hört av sig till kommunen efter att ha noterat grumligt och petruleumskimrande vatten i Umeälven i centrum.

Utsläpp till Umeälven via dagvatten utreds

Grumligt och skimrande dagvatten har observerats i Umeälven. Byggnationerna i centrumkärnan bedöms vara orsaken, men frågan utreds nu vidare av Vakin.

Under senaste tiden har privatpersoner återkommande noterat skimmer från petroleum och smutsigt vatten på Umeälven.

Både kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och räddningstjänsten har fått kännedom om detta. Miljöinspektörer har varit på plats och sökt källan till problemet i omgångar.

– I nuläget misstänker vi att de pågående byggnationerna i centrumkärnan bidrar till ökat dagvattenflöde och att arbetena som utförs där också bidrar till det grumliga vattnet som rinner ut i älven, säger Isabelle Lindfors, miljöinspektör på Umeå kommun.

Källan till petroleum har inte identifierats och i nuläget finns ingen misstanke om pågående läckage.

– För tillfället bedömer vi att det kan finnas rester av petroleum i dagvattenledningarna som på grund av det ökade flödet spolas med ut i älven, säger Isabelle Lindfors.

Det kommunala bolaget Vakin, som ansvarar för vatten och avlopp, är inkopplade och undersöker just nu saken vidare.

Mer information

Sidan publicerades