Vilket stöd får barn i familjer med missbruk?

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger barn som växer upp i familjer med missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln "Bredd når långt". Rapport från undersökningen 2021 finns att läsa och den innehåller många goda exempel från Umeå.

I årets rapport lyfter Junis flera exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till. I Sandviken samarbetar till exempel stödverksamheten Lyktan med föreningslivet, i Lövgärdet har samverkan och långsiktigt arbete lett att fler familjer tar eget initiativ till kontakt med socialtjänsten. I Malmö, Ronneby och här i Umeå jobbar IOGT-NTO-föreningarna med att stärka föräldrar vilket i förlängningen gynnar barnen.

Unga-enkäten

Annat från Umeå som nämns i rapporten är folkhälsoundersökningen genom Unga-enkäten, samarbetet i våra lokala förebyggande råd och Bris etablering i Umeå

I årets rapport möter du också tandvården som är väldigt viktiga när det gäller att upptäcka utsatta barn. Och initiativet Inte min match som utbildar ledare inom idrotten kring hur det är att vara barn i en familj med missbruk och hur viktig idrottsverksamhet och annan fritidssysselsättning kan vara för dessa barn.

Stödinsatser behöver nå fler

Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når mindre än en procent av de barn som är i behov av dem.

– En förändring behövs! Alla kommuner ska erbjuda stödverksamhet – men också ta ansvar för att den faktiskt når målgruppen, skriver Junis i rapporten.

Mer information

Junis är barnens organisation där alla upp till 15 år får vara med. I Junis ska alla känna sig välkomna, bli sedda och få vara med och bestämma. Junis har ungefär 180 föreningar runt om i hela landet som gör allt möjligt roligt. Som medlem i en Junis-förening kan barn och unga också åka på aktiviteter som det egna distriktet arrangerar, till exempel utflykter och läger.

Läs mer om Junis på webben: www.junis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om förebyggande arbete i Umeå kommun: www.umea.se/umebra

Sidan publicerades