Vuxenutbildningens nya lokaler enligt Illustration av LINK Arkitektur.

Vuxenutbildningens nya lokaler enligt Illustration av LINK Arkitektur.

Vuxenutbildningen får nya lokaler

I dag har vuxenutbildningen verksamhet på Mossvägen på Berghem. Kommunen planerar nu en ny byggnad i anslutning till dessa lokaler. Det gör att vuxenutbildningen kan samlas på en plats, i lokaler som är särskilt anpassade för verksamheten.

De nya lokalerna rymmer både klassrum och särskilda rum anpassade för distansundervisning. Det planeras också för studieytor i form av Lärcentrum som alla som studerar på Komvux eller Yrkeshögskola kan använda. Studie-och yrkesvägledning, antagningsfunktion och ledning för Komvux och Yrkeshögskola ska också samlas i lokalerna.

– Byggnaden byggs i samma stil som den nuvarande byggnaden. De binds samman genom en länk och får en gemensam entré, berättar Johannes Wiberg, byggprojektledare.

Byggnaden får en stomme av trä, istället för betong som är det vanligaste, vilket ger mindre klimatpåverkan. Kommunen utreder också om det finns möjlighet att sätta upp solceller på taket på byggnaden.

Tidplanen är att skolan ska börja byggas hösten 2023 och kunna användas höstterminen 2025. Nästa steg blir att söka bygglov och upphandla en entreprenör för att bygga lokalerna. Vasaskolan där vuxenutbildningen har en del av sin verksamhet ska bli en gymnasieskola eftersom det finns ett stort behov av fler gymnasieplatser de närmsta åren.

Sidan publicerades