Dags för radikal omställning efter pandemin?

Hur bör städer utvecklas hållbart efter pandemin? Är det tillbaka till ”business as usual” eller dags för radikala förändringar när Europas städer går in i post-covid? Umeås kommunalråd Janet Ågren (S) medverkade i en europeisk panel där klimatförändringar och ojämlikhet lyftes i relation till pandemins påverkan på samhället.

– Pandemin har fått oss att ifrågasätta vilka de mest vitala funktionerna är i vårt samhälle och vilka som är bärare av dessa. Hur oerhört viktiga de här ofta undervärderade samhällsbärande funktionerna är, har blivit mycket mer synlig­gjorda för alla och det har också gjort avtryck i Umeås budget- och planeringsprocess, berättade Janet Ågren under panelsamtalet.

Med Umeås medverkan i panelen lyftes vikten av att ha ett holistiskt synsätt och att integrera jämställdhetsarbetet i strategiska planerings- och beslutsprocesser. Att arbeta i nära samverkan och involvera så många olika aktörer som möjligt ger de där innovativa idéerna som är nödvändiga nu när omställningsarbetet för klimatet måste öka takten. Jämställdheten måste då sitta i förarsätet för hållbarhetsarbetet.

– Våra städer och dess administrationer har nu en unik möjlighet att påverka samhället i rätt riktning; en hållbar riktning. Den möjligheten får vi inte förlora, sade Janet Ågren.

Panelsamtalet hölls vid URBACT City Festival, en konferens som under tre dagar har samlat städer, forskare, politiker och experter från hela Europa. Mer än tusen deltagare från ett femtiotal länder deltog i olika seminarier, samtal och föreläsningar om hållbar stadsutveckling.

I panelen medverkade även Ivan Tosics, URBACT Programme Expert, Aziza Akhmouch, Head of the OECD Cities Division, Global urban perspectives och Laura Colini, URBACT Programme Expert. Panelen modererades av Sally Kneeshaw, Programme Expert URBACT.

URBACT är EU-kommissionens program för hållbar stadsutveckling. Umeå, som första svenska stad någonsin, leder URBACT-nätverket Gendered Landscape som består av sex europeiska städer. Gendered Landscape är URBACT:s första nätverk på temat jämställdhet.

Sidan publicerades