Händer håller i olika verktyg i en cirkel.

Genom att dela verktyg med andra kan vi minska på resursanvändning och klimatavtryck.

Dela verktyg med andra?

Vad skulle få dig att låna, hyra eller äga verktyg med andra i stället för att äga egna? Kan en verktygspool i kvarteret vara något för dig? Var med och påverka utformningen av Umeås framtida delningstjänster genom att svara på några frågor.

Att vi delar saker med andra i stället för att köpa egna är avgörande för att minska klimatavtrycket och använda jordens resurser hållbart och cirkulärt. Många tycker att verktyg är särskilt intressanta att dela med andra genom att till exempel låna, hyra eller äga tillsammans.

Verktygspool

Just nu pågår ett arbete för att utveckla nya modeller för hur Umeå kommun och privata aktörer kan stödja dig och andra Umeåbor att dela på verktygen i stället för att äga egna. För att göra det behöver vi mer kunskap om dina behov och förutsättningar.

En av idéerna som prövas är en så kallad verktygspool där ett begränsat antal medlemmar, till exempel boende i ett kvarter, kan hyra verktyg. Nu vill vi veta vad du tycker om det. Hur gör vi tjänsten attraktiv för dig?

En del av kommunens hållbarhetsarbete

Umeå kommun arbetar på flera olika sätt för att främja hållbar konsumtion och minska klimatavtrycket från konsumtionen i Umeå. Den här undersökningen är och genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Sidan publicerades