Pappersenkät från SCB

Deltar du i medborgarundersökningen?

Det är dags för medborgarundersökningen som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunen. Är du utvald att svara? Tack för att du tar chansen att dela din uppfattning och påverka!

Varför ska jag delta?

Du som är en av utvalda invånare att svara på enkäten får mer information med post. Det är frivilligt att svara, men du som deltar hjälper till att beskriva hur invånare i kommunen ser på kommunen och verksamheterna. Undersökningen blir bättre och resultatet mer rättvisande om fler svarar. Du har en chans att påverka och informationen är viktig för att kunna utveckla och förbättra kommunens service. Resultatet av enkäten används som en av grunderna när kommunen tar beslut för framtiden.

Vad handlar enkäten om?

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som är intressant, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att svara.

Exempel på frågor:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och vägarna?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Hur går det till?

Du som är utvald att svara har fått ett brev med information och inloggningsuppgifter till en webbenkät. Du får också en enkät på papper med post mellan 6 och 14 september och en påminnelse senare under hösten. Sista dag för att skicka in enkäten med post är 28 oktober och webbenkäten stänger 3 november 12.00. Webbenkäten går också att besvara på engelska och enkäten på papper finns även på arabiska.

Kan jag lämna synpunkter på annat sätt?

Ja, alla kan alltid lämna synpunkter och förslag till kommunen via www.umea.se/kontakt.
Det är oavsett om du är utvald att svara på medborgarundersökningen eller inte.

Mer information

Medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.scb.se)

Resultat av tidigare medborgarundersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SCB:s statistikdatabas)

Jämförelse med andra kommuner (även tidigare medborgarundersökningar)

I medborgarundersökning 2021 deltar 161 kommuner i hela landet och totalt 209 079 personer ingår i urvalet.

Sidan publicerades