Kollage av olika kampanjdelar monterade på utställningsskärm.

Eleverna visade många kreativa kampanjidéer under presentationen för Umebrå.

Elever tävlar med kampanjidéer mot våld

I slutet av april fick en klass på Midgårdsskolans estetik- och mediaprogram i uppdrag att arbeta fram kreativa kampanjidéer för att motverka våld i ungas nära relationer. Nu har eleverna presenterat sina kampanjer för uppdragsgivaren och tre vinnare korades.

Eleverna på Midgårdsskolans medieprogram har under våren att arbetat i grupper med att skapa kampanjidéer för att motverka våld i ungas nära relationer. Eleverna presenterade sina idéer för Umebrå och representanter för polisen, Fältgruppen, Västangård fritidsgård och Tjej- och kvinnojouren i Umeå.

– Samarbetet med Umebrå är en fantastisk möjlighet för eleverna att arbeta med något verkligt, som dessutom är superviktigt och som vänder sig till den målgrupp de själva befinner sig i, säger Cecilia Holm, medielärare och mentor för programmet för estetik och media på Midgårdsskolan.

Med sina kampanjidéer tävlade också elevgrupperna om fina priser och tre grupper korades som vinnare. Juryn bestod av representanter från Midgårdsskolan och Umebrå, Umeå kommun.

– Eleverna har överträffat alla förväntningar! Nu kommer vi att utvärdera vilket av de vinnande bidragen som lämpar sig bäst att förverkliga med bland annat bussreklam. Att se sin idé och design som bussreklam kan vara en bra morot för elevernas fortsatta engagemang i frågan om våld bland unga. Det här samarbetet är positivt för alla parter, inte minst för Umeås strävan att växa tryggt och säkert, säger Ulrika Granskog, processledare för Umebrå, Umeå kommun.

Mer information

Umebrå är Umeå kommuns verksamhet för att förebygga brott. Satsningen tillsammans med Midgårdsskolan är bara ett av många samverkansprojekt som Umebrå ingår i. Sedan lång tid tillbaka har Umebrå haft ett nära samarbete med lokalpolis, näringsliv, föreningar och andra aktörer i Umeå för att förutsättningarna ska bli så goda som möjligt för att Umeå ska kunna växa tryggt och säkert.

Läs mer om Umebrå

Läs mer om brottsförebyggande arbete

Kontakt

Ulrika Granskog
processledare, Umebrå
Umeå kommun
090-16 17 12

Cecilia Holm
medielärare, mentor
Midgårdsskolan
070-686 21 27

Sidan publicerades