Grön "luddig" glödlampa

Engagerade studenter i workshop för klimatet

Tisdag 13 april arrangerade Sustainergies en workshop på uppdrag av Umeå kommun. Det blev ett engagerande tillfälle för att hitta nya lösningar i Umeå kommuns klimatarbete.

Kommunens medarbetare Liv Öberg, Lucas Röhlinger, Erik Eklund och Aaron Juarez, träffade de 30 studenterna ifrån Umeå Universitet utifrån frågeställningen ”Hur ska Umeå kommun arbeta med insatser som främjar hållbara livsstilar under och efter pandemin?”. Studenterna delades in i sex grupper som fick brainstorma utifrån klimatutmaningarna Mobilitet, Mat och Konsumtion. Pandemins effekter var närvarande, därför genomfördes workshopen digitalt. Studenterna gav olika förslag till aktiviteter under eller efter pandemin.

– Vi fick ta del av sex olika förslag på lösningar, av mycket engagerade studenter. Flera av förslagen gav oss nya infallsvinklar och det visar på värdet av att samarbeta med studenter, säger Liv Öberg, projektledare för cirkulär ekonomi.

Umeå kommuns arbetsgrupp för projektet Den koldixoidsnåla platsen tittar nu på de olika förslagen och undersöker hur de kan inkluderas i Umeå kommuns arbete för att bli en klimatneutral stad 2030.

Sidan publicerades