Litet barn som äter frukt.

Försäljning av bekämpningsmedel ska kontrolleras

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Under våren kommer Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Miljö- och hälsoskydd deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal andra kommuner.

Kan orsaka hälsoskador

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Vad kontrolleras?

Under inspektionerna kommer inspektörerna till exempel att kontrollera

  • att produkterna som säljs har ett godkännande
  • att produkternas märkning är korrekt
  • att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner.

Inspektionerna av de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält.

Sidan publicerades