Flygfoto över I 20-området, med område markerat som ska städas upp.

Flygfoto över I 20-området, med område markerat som ska städas upp. Klicka på bilden och öppna en större bild.

I 20-området städas upp

Arbete har börjat för att städa upp och skapa bättre tillgänglighet för arrangemang på I 20-området. Genom olika insatser under hösten skapas inte minst förutsättningar för att genomföra Svenska Rallyt i februari 2022.

– Det är en mängd olika åtgärder som kommer att genomföras under hösten. Inte minst handlar det om att ta bort sly för att skapa öppna ytor, men också att städa upp och ta bort skräp, att dra elektricitet till strategiska platser, förstärka vägar med mera. Målet är att det ska bli en bra miljö för Umeåborna att vistas i hela året och inte minst för att skapa goda förutsättningar för Svenska Rallyt, säger Fredrik Lönneborg, koordinator, Umeå kommun.

Området har under många år varit eftersatt vad gäller skötsel och det har även varit oklart vilka åtgärder som gör bäst nytta. I dagsläget används ytorna av flera olika aktörer och samtliga har koppling till friluftsliv, arrangemang eller idrott.

Insatser som planeras under hösten:

  • Sly kommer att röjas.
  • Området ska städas och skräp ska forslas bort.
  • Den fallfärdiga bro som i dag går över Djupbäcken kommer att plockas bort. Det planeras istället för två nya broar.
  • Fiber och el kommer att dras in till strategiska platser på området.
  • Ytor kommer att jämnas till.
  • Vägar i området kommer att förbättras och i viss mån även skapas.
Sidan publicerades