Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

En person som cyklar och en som går på strandpromenaden.

Jämlika liv – en grund för ännu bättre folkhälsa

Många i Umeå upplever att deras hälsa är bra. En stor majoritet känner sig trygg i sitt bostadsområde. Fler kvinnor än män upplever stress. Det är några av resultaten i en folkhälsoundersökning som kommunen genomförde under våren 2020.

Folkhälsoenkäten Jämlika liv skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år i Umeå för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Utifrån frågorna går det bland annat att göra analyser utifrån socioekonomiska typområden i kommunen, ålder och kön. Socioekonomiska typområden är geografiska områden baserade på bland annat ålder och ekonomi.

– Rapportens utformning gör att vi kan jobba på ett helt nytt sätt med jämlikhetsfrågor, säger Nils Seye Larsen (MP), ordförande, kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Undersökningen blir ett underlag för att utveckla arbetet med folkhälsa i kommunen och den kan också användas för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.

Mer information

Sidan publicerades