Händer håller i kugghjul i olika färger på ett bord.

Kommunen deltar under nationella Innovationsveckan

Under vecka 40 samlas kommuner, regioner myndigheter och andra offentliga aktörer till den nationella Innovationsveckan. Syftet är att diskutera och dela med sig av lösningar för framtidens gemensamma utmaningar. Under veckan kommer kommunen att arrangera tre seminarier.

– Det känns väldigt roligt att Umeå kommun tillsammans med olika samarbetspartners är en aktiv del i årets arrangemang. De seminarier som vi arrangerar handlar om hållbar mobilitet, om hur man skapar bättre balans mellan tillgång och efterfrågan i elnätet, men också hur digitala mötesplatser kan utvecklas för att komplettera de fysiska. Det sistnämnda har som bekant blivit en akut utmaning på grund av coronapandemin, säger Johan Gammelgård, direktör för Administration och innovation, Umeå kommun.

Innovationsveckans program genomförs både lokalt och digitalt. Plattformen för Innovationsveckan där alla aktiviteter är tillgängliga och synbara tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner, SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och digitaliseringsmyndigheten DIGG.

Seminarier som Umeå kommun arrangerar:

  • Måndag 4 oktober hålls seminariet ” Innovationslabb: Samverka och jobba med mobilitetsfrågan i Umeå”. Vi vill främja umebornas – hållbara mobilitet – möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå och det ska kunna ske så effektivt, säkert och miljövänligt som möjligt! Men hur ska vi göra det? Och hur etablerar vi nya sätt att planera för mobilitetslösningar med innovationshöjd? Dessa frågor och många fler kommer diskuteras och knådas i ett innovationslabb som arrangeras av projektet Social Progress Innovation Sweden (Umeå kommun och RISE).
  • Tisdag 5 oktober hålls seminariet ”Vehicle-2-Grid i Umeå: hur e-mobilitet accelererar konvergensen mellan stadsplanering och energisystem”. Vehicle-to-grid (V2G) är en teknologi som innebär att elbilar laddas från elnätet, men också kan ge energi tillbaka. Det kan ge bättre balans i elproduktion och belastning på nätet, vilket är avgörande för framtidens energisystem och -utmaningar gällande elektrifiering. Under seminariet presenteras arbetet kring V2G som genomfördes under 2021 av Umeå kommun i samarbete med Sweco, ABB, Upab och Umeå Energi.
  • Torsdag 7 oktober hålls seminariet ”Så stärker vi samarbetet mellan startups och offentlig sektor”. Här kommer Umeå kommun bland annat berätta om piloten ”Digital mötesplats”. Fritidsförvaltningen har under flera år sett behov av att kunna möta målgruppen, 13-25-åringar i Umeå kommun, digitalt. Bedömningen är att man med ett digitalt alternativ till fysiska mötesplatser skulle nå ut till fler i målgruppen som i dag inte tar del av utbudet, exempelvis på grund av funktionsnedsättning eller fysiskt avstånd. För dessa skulle en trygg, attraktiv digital mötesplats kunna vara ett bra alternativ att bryta isolering och få vara en del av ett utvecklande, positivt sammanhang. Under pandemin har behovet blivit akut. Piloten, som sker i samverkan med Uminova Innovation och Ignite Public, är ett delprojekt för att lära vilka möjligheter som finns för att i framtiden kunna ta beslut om en digital mötesplats kan vara ett komplement till en fysisk mötesplats.
Sidan publicerades