Ett barn håller i ett träd.

Kommunen skriver under klimatkontrakt

Umeå kommun är en av nio kommuner som fredag 11 december undertecknar ett klimatkontrakt för att öka takten i klimatomställningen. Klimatkontrakt 2030 reglerar aktiviteter kommunen ska genomföra och stöd kommunen får av nationella myndigheter och Viable Cities.

– Klimatkontraktet skapar en nationell kraftsamling för att möjliggöra klimatomställningen på lokal och regional nivå. Genom att mobilisera Umeås aktörer, akademi och civilsamhälle kan vi möjliggöra ett klimatneutralt och hållbart samhälle, säger Hans Lindberg, ordförande, kommunstyrelsen.

Klimatkontraktet är en del av ett samarbete mellan nio svenska kommuner inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som har pågått sedan 2019. Målet är att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ett av Umeå kommuns mål är att Umeå stad ska vara klimatneutralt 2030. Kommunen kommer bland annat att ta fram en handlingsplan för klimatomställningen.

Digital ceremoni

Klimatkontraktet undertecknas vid en digital ceremoni under European Viable Cities Day av Hans Lindberg, ordförande, kommunstyrelsen, och generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.

Klimatkontrakt undertecknas, digital ceremoni
Fredag 11 december, klockan 10.00–12.00

Ceremonin sänds på engelska på Viable Cities Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Program för ceremonin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.viablecities.se)

Sidan publicerades