Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Flygfoto över Sävar, Umeå kommun

Lämna synpunkter på plan för Sävar

Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Ett reviderat planförslag är nu på utställning och du kan lämna synpunkter på det reviderade planförslaget till och med måndag 15 mars 2021.

Det hålls inga vanliga fysiska informationsmöten på plats i Sävar på grund av risk för spridning av covid-19. Planförslaget presenteras istället med en film, ett 3D-verktyg och information här på webbplatsen. Du kan lämna synpunkter via ett formulär på webbplatsen, via mejl eller post.

En översiktsplan ligger till grund för all planering av byggande och mark­användning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen i ett långsiktigt perspektiv. En fördjupad översiktsplan utgår ifrån ett avgränsat område och utreder förutsättningarna för just den platsen. Den fördjupade översiktsplanen ligger sedan till grund för kommande planering, till exempel detaljplaner och senare bygglov.

Den gällande fördjupningen för Sävar är från 1995 och näst intill fullbyggd. I och med Norrbotniabanan får Sävar förutsättningar att utvecklas mer och därför behöver kommunen skapa planberedskap för hur Sävar kan växa och utvecklas i framtiden. Sävar är sedan 2011 utpekat som en ort med potential att växa kraftigt i den fördjupade översiktsplanen för Umeås tillväxtområde (2011).

Sidan publicerades