Nu är vi 130 000 Umeåbor

Umeå kommun växer så det knakar och har nu nått en ny milstolpe.
1 oktober 2020 blev vi 130 000 invånare.

– Det här är extremt kul och väldigt positivt för Umeå. Trots att Sverige som helhet växer långsamt just nu så fortsätter Umeå kommun att växa. Vi har en stark attraktionskraft både vad gäller investeringar, utbildning och arbetstillfällen vilket ger oss en stabil tillväxt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exakt vem som är den 130 000:e invånaren är dock svårt att säga. Enligt den statistik som finns tillgänglig kan det vara en av de fyra personer som föddes i Umeå den 1 oktober. Men det kan också vara någon av de 154 personer som flyttade till Umeå den 1 oktober. Av dessa kom 40 personer från Västerbotten, 113 personer från ett annat län och en person från utlandet.

Antalet invånare i Umeå kommun växer för närvarande med 1,5 procent eller 1 850 invånare i genomsnitt per år vilket också krävs för att nå befolkningsmålet, 200 000 invånare år 2050. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och definitivt den stad i norra Sverige som har högst tillväxt. Skälet är att människor framförallt från övriga län i Sverige fortsätter att flytta till Umeå.

För närvarande är medelåldern 39 år och minst 85 procent av invånarna i Umeå har en examen från gymnasieskola eller motsvarande. Över hälften har en akademisk examen.

Varför är det så viktigt med befolkningstillväxt?
– Sverige och hela Europa har en åldrande befolkning. Vi behöver bli fler i Umeå för att vi ska kunna behålla den välfärd och samhällsservice som vi är vana vid och vill ha. Ett annat viktigt skäl är att det behövs en ekonomisk motor i den här delen av landet som kan bidra med arbetstillfällen, kompetens och infrastruktur. Det är bra för hela regionen, säger Hans Lindberg.

Han betonar att det dock inte enbart är hårda ekonomiska värden som är nyckeln till framgång för Umeå.

– Det kanske viktigaste för att människor ska välja att flytta hit istället för att kanske välja en storstad i södra Sverige är livsvillkoren, att vi förmår att satsa på kultur, jämställdhet, idrott och hållbara sociala lösningar. Att det är möjligt att hitta en tillhörighet i Umeå är också en viktig framgångsfaktor som gör att människor trivs och vill stanna, säger Hans Lindberg.

De aktuella tillväxtsiffrorna för Sveriges kommuner är färdigställda. SCB bearbetar dem just nu på nationell nivå och gör dem officiella den 10 november.

Milstolpar i befolkningstillväxt

1970: 70 000 invånare

1980: 80 000 invånare

1989: 90 000 invånare

1995: 100 000 invånare

2005: 110 000 invånare

2015: 120 000 invånare

2020: 130 000 invånare

Befolkningstillväxt under 50 år (Index)

Under de senaste 50 åren har Umeå haft en konstant befolkningstillväxt, vilket har gjort kommunen och Umeåregionen till den snabbast växande i norra Sverige. Umeå är även i topp när det gäller genomsnittet för övriga tillväxtorter i landet. (Se figur).

Sidan publicerades