Man med iPad

Nya umea.se lyfter fram Umeå

Kommunens och Umeås nya samlade webbplats www.umea.se har lanserats. Du som bor eller driver företag i Umeå tar del av kommunens utbud av service precis som vanligt. Du som är inflyttare, student eller kanske investerare hittar också information och stöd till hjälp. Välkommen till nya umea.se!

− Nya umea.se fortsätter att vara en självklar informationskälla och kontaktyta för dig som redan bor i Umeå; här får du veta mer om all service som kommunen erbjuder. Vi har också förnyat webbplatsen för att möta nya lagkrav på tillgänglig information och för att webbplatsen ska fungera bra i alla delar och funktioner. Sidorna kommer till exempel att bli lättare att läsa i mobilen, säger Jan Bergman, kommunikationsdirektör, Umeå kommun.

− Webbplatsen lyfter också fram hela Umeå; staden och omgivningarna, universitetet, näringslivet, föreningarna och allt det vi som bor här gör tillsammans. Det ska bidra till ett attraktivt och tryggt samhälle och goda förutsättningar för Umeå att växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Jan Bergman.

− Du som funderar på att flytta till Umeå, för att jobba, studera eller kanske starta ett företag hoppas vi också ska ha nytta av nya umea.se. Vi har blivit 130 000 Umeåbor, men behöver bli ännu fler för att bygga en ännu bättre stad i morgon. Du är varmt välkommen och är också mycket viktig, säger Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun.

Under flera år har kommunens webbplats och portalwebbplatsen ”Umeå vill mer" varit två separata webbplatser för invånare respektive andra målgrupper. Men, kommunen med alla verksamheter och platsen Umeå och allt som händer här har mycket med varandra att göra och därför är det naturligt att nya umea.se är en gemensam webbplats för hela Umeå med en gemensam adress.

Byte av webbplats sker under onsdag 4 november. När bytet har skett leder adressen umea.se till den nya webbplatsen, tidigare webbplatser slutar att vara publika och tas efterhand ur drift.

− En webbplats blir aldrig färdig. Vi fortsätter att utveckla nya umea.se, innehåll och funktioner för att du som är invånare, inflyttare eller företagare ska få en bra besökarupplevelse och hjälp med dina ärenden, säger Jan Bergman.

Tidigare kommunens webbplats

Tidigare kommunens webbplats

Tidigare portalwebbplatsen, förstasida

Tidigare portalwebbplatsen

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades