Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Tre flaggor; samiska, sverigefinska och tornedalska

Samråd för nationella minoriteter

Umeå kommun bjuder in till digitala samråd om de nationella minoriteternas
behov och önskemål med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Mer information om mötena och hur du anmäler dig finns på www.umea.se/minoriteter.

  • Samråd för samer, Tisdag 26 januari, klockan 18.00–19.30
    Råđđasjiebmie sämijde dijstahkkan 26 biejvien uđđajábiemánuon jårraŋje 18.00–19.30
  • Samråd för sverigefinnar, måndag 8 februari, klockan 18.00–19.30
    Neuvonpito ruotsinsuomalaisille maanantaina 8. helmikuuta kl. 18.00–19.30
  • Samråd för tornedalingar, kväner och lantalaiset, måndag 15 februari, klockan 18.00–19.30
    Samrooti tornionlaaksolaisile, kveeneile ja lantalaisile maanantaina 15 febryaaria kl. 18.00–19.30

Vill du vara med och påverka? Lämna dina frågor och önskemål på www.umea.se/minoriteter.

Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetulua! Välkommen!

Sidan publicerades