Bild av Norrbyskär

Sanering av Norrbyskär framflyttad till 2022

Sanering på Norrbyskär skjuts upp ytterligare ett år till 2022. Det är på grund av att finansieringen inte är klar i alla delar ännu.

– För att möjliggöra finansiering av alla kompensationsåtgärder förutom saneringen så har Naturvårdsverket begärt in ett förtydligande från regeringskansliet hur stödet får användas. Vi väljer att därför att skjuta på saneringen till hösten 2022, säger Jonas Fagerman, miljöingenjör, Umeå kommun.

Anledningen till varför Umeå kommun väljer att skjuta på starten av saneringen ett helt år är bland annat för att allt material från täkten första säsongen måste hinna torka till säsong två vilket inte kommer att hinnas med i höst.

– Vi kommer att upphandla en entreprenör så fort som möjligt när beslutet kommer så det positiva är att de kommer att få längre tid att förbereda sig, säger Jonas Fagerman.

Överklagan nedlagd

Överklagan som gjordes i våras angående saneringen på Norrbyskär är nedlagd av Mark-och miljööverdomstolen.

Planerad start för sanering av Norrbyskär är hösten 2022. Att vistas på Norrbyskär innan marken är sanerad går bra. Områden där halterna av dioxin är höga och ligger ytligt har sedan tidigare spärrats av eller täckts med ren jord. Det bedöms inte finnas någon risk med att vistas på de delar av sågverksområdet som är öppna.

Sidan publicerades