Vy över älven från Kyrkbron mot centrum, med logotyp Umeå 400 år

Sök stöd inför Umeå 400 år

2022 firar Umeå 400 år sedan staden grundades. Kommunen och Umeå400-projektet hoppas att många vill vara med och fira och siktar på ett program som bygger på samverkan. Nu växlar satsningen upp med ett stöd som ideella föreningar kan söka från och med 18 maj.

Nästa år planeras ett firande för invånare, förenings- och näringslivet, besökare och alla andra. Jubileumsåret ska sätta fokus på Umeås historia och utveckling och befästa Umeå som en ledande kultur- och idrottsstad i Sverige. Liksom under kulturhuvudstadsåret 2014 kommer samverkan, delaktighet och engagemang att vara viktiga i firandet.

– Det är viktigt att föreningslivet har så bra förutsättningar som möjligt för att kunna engagera sig. Därför är jag glad att kommunfullmäktige för 400-årsprojektet har beslutat om ett förstärkt ekonomiskt stöd till föreningsbyrån. Det ger större möjligheter för den ideella sektorn att delta i firandet, säger Dan Vähä, projektledare.

Stöd till föreningar

Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning görs fem gånger under perioden.

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kan söka stödet och det gäller för tillfälliga arrangemang. Kommunen vill att fler ska ha möjlighet att vara med i firandet och stödet är ett bidrag till det.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

  • älvslandskapet
  • blicka mot framtiden
  • cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • demokrati
  • staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en festival.

En grafisk profil för medskapande

Umeå400-projektet riggar och rustar som bäst under vården 2021. Planering sker i samverkan med många olika aktörer och det är mycket som planeras nu för att genomföras nästa år. Att bygga ett program är en viktig del i den här planeringsfasen och för det behövs en grafisk profil.

Umeå400-projektet vill att många ska vara med och bygga programmet med massor av olika aktiviteter. Den grafiska profilen för Umeå400 är ett kreativt och lekfullt uttryck som är tänkt att omfamna alla berättelser om Umeå i går, i dag och i framtiden.

Det finns en manual för hur den grafiska profilen för Umeås 400-årsfirande ska användas. Den beskriver hur de olika delarna som ingår. Hur logotyp, linjeteckningar, färger, teckensnitt och bilder ska användas för att ge ett tydligt och enhetligt visuellt intryck. Det grafiska är tänkt att inspirera men ska också bidra till en effektiv och enhetlig kommunikation. Den grafiska profilen ger stora möjligheter till kreativitet och medskapande.

Mer information om Umeå400-projektet

Umeå fyller 400 år 2022 och det ska firas. Enligt en utredning som kommunfullmäktige har ställt sig bakom bör Umeås 400-årsfirande blicka mot framtiden med fokus på att stärka Umeå som ledande kultur- och idrottsstad och främja besöksnäringen.

Firandet ska samordnas med civilsamhället, föreningar, näringsliv med mera och samverkan är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat jubileumsår. Det historiska perspektivet ska även lyftas in i utformningen av jubileumsåret. Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter, foto och filmat material. Umeås historia finns till stor del i älvslandskapet och det har hög prioritet i utveckling av jubileumsåret.

Umeå fick sina stadsprivilegier 22 juni 1622 och jubileumsdagen uppmärksammas med ett särskilt program. Dessutom kommer Umeå400 tillsammans med Visit Umeå att arrangera en särskild stadsfestival som ska bli en upplevelse för Umeåbor och besökare.

Ett hållbart framtida samhälle med cirkulär ekonomi (delningsekonomi) är ett viktigt temaområde under 2022. Här söker Umeå400 samverkan med universiteten i Umeå, RISE och Curiosum. Lika viktigt är det att engagera unga, både i skolan och på fritiden.

Arbetet med Umeås 400-årsfirande är organiserat som ett projekt i Umeå kommun, med Umeå kommunfullmäktiges presidium som styrgrupp. Mer om hur projektet är organiserat, kontaktuppgifter och nyheter om kommande programpunkter finns på www.umea400.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dan Vähä
projektledare
070-665 45 60
dan.vaha@umea.se

Robert Tenevall
kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Elisabeth Lind
kommunikationssamordnare
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Sidan publicerades