Umeå centrum i mörker, från Tegssidan, med norrsken

Starkt resultat för kommunen 2020

Det ekonomiska resultatet för Umeå kommun uppgår till 361 miljoner kronor för 2020, en ökning med 172 miljoner kronor jämfört med 2019. För hela kommunkoncernen blev resultatet 485 miljoner kronor. Det visar kommunens årsredovisning som kommunfullmäktige har beslutat.

– På grund av coronapandemin blev 2020 ett minst sagt omtumlande och märkligt år. Trots det och tack vare statliga stödåtgärder har Umeå kommun gjort ett exceptionellt bra ekonomiskt resultat. Det är förstås väldigt positivt och ger kommunen goda förutsättningar att starta hjulen igen och möta en mer normal vardag när pandemin väl är över, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Utöver resultatet beslutade kommunfullmäktige bland annat att inte ta ut den budgeterade utdelningen på 60 miljoner kronor från Umeå kommunföretag AB för 2020. Kommunstyrelsen och nämndernas budgetavvikelse uppgår under året till 284 miljoner kronor varav coronapandemins effekter bedöms vara 205 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade också att fastställa reservering till resultatutjämningsreserven, RUR, med 283 miljoner kronor och att fastställa årets balanskravsresultat till 77 miljoner kronor.

– Umeå kommun gör ett extremt starkt plusresultat för 2020, liksom övriga delar av kommun-Sverige. Det är positivt och viktigt att kommunen har ett överskott på sista raden. Resultatet gör att vi kan reservera medel till resultatutjämningsreserven. I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020–2021, och då är det viktigt att vara förberedd för det på lokal nivå, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2020.

Mer information

Årsredovisning 2020 på www.umea.se/redovisning.

Läs om ärendet, redovisning, ansvarsfrihet, hantering av resultat och ombudgetering av investeringar i protokoll för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sidan 14.

Sidan publicerades