Fotgängare och tända billysen på avstånd genom en regnvåt vindruta, med SMHI:s nya vädervarningssymboler

Nya namn och symboler för vädervarningar: gul varning (cirkel), orange varning (romb) och röd varning (triangel). Röd varning är den allvarligaste.

Vädervarningar förmedlas på nytt sätt

Nu inför SMHI ett nytt sätt att förmedla vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade och därför mer relevanta och användbara. Det ska ytterligare bidra till ett hållbart och säkert samhälle.

Vädervarningar från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) är viktiga för samhällets och din krisberedskap. Nu blir varningarna ännu mer användbara och relevanta och samverkan mellan SMHI och regionala aktörer fördjupas. Det är ytterligare ett steg mot ett hållbart och säkert samhälle.

Nya benämningar och symboler

I det förnyade vädervarningssystemet är varningarna regionalt anpassade och baserade på konsekvenser som vädret kan ge. Klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Varningarna får istället nya namn och nya symboler; gul varning (cirkel), orange varning (romb) och röd varning (triangel). Röd varning är den allvarligaste. Systemet kommer också att underlätta för personer med nedsatt syn.

En gul varning i det förnyade systemet motsvaras inte av klass 1. Eftersom varningarna är baserade på konsekvenser betyder även en gul varning att samhällsaktörer och du som enskild invånare behöver göra förberedelser.

Regionala konsekvenser av väder

I det förnyade systemet blir det enklare att förstå vilka problem vädret kan orsaka. Varningsnivå sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område. Tröskelvärden och riskfaktorer är regionalt anpassade. Det ska öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. Bättre beslutsunderlag är viktiga både för samhällsaktörer, till exempel kommuner, och dig som enskilda invånare.

Ta del av varningar

SMHI:s varningar publiceras på www.smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i SMHIs väderapp. Information om varningar förmedlas också genom SMHI:s medverkan i Sveriges Radio P1 och P4, och genom övrig rapportering i medier, till exempel i tv-kanalernas väderrapportering. Varningsinformation sprids också via till exempel www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., länsstyrelser och kommuner.

Umeå kommun kommer som tidigare att förmedla vädervarningar enligt det nya systemet och egen information i samband med en händelse, främst via www.umea.se och kommunens Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades