Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

560 internationella studenter på väg till Umeå universitet

Tisdagen den 27 augusti välkomnar Umeå universitet 480 nya utbytesstudenter och över 80 avgiftsskyldiga studenter. Det är en ökning med över 50 internationella studenter jämfört med 2012.

– Vi är glada att så många studenter väljer Umeå universitet för sina utlandsstudier. Det bekräftar också de goda resultat vi fått från International Student Barometer, en internationell undersökning som mäter studenternas nöjdhet, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Utbytesstudenterna kommer från 39 olika länder. Överlägset flest utbytesstudenter kommer från Tyskland följt av Frankrike och Spanien. Även om de europeiska lärosätena ligger i topp ökar antalet utbytesstudenter från Asien. För två år sedan tecknade Umeå universitet fyra nya avtal med universitet i Sydkorea och nytt för i år är ett avtal med ett japanskt lärosäte.

– Umeåstudenterna har de senaste åren visat ett ökat intresse för att åka på utbyte till Asien. Under hösten kommer vi att besöka universitet i Japan, både sådana som vi redan har avtal med och sådana som vi är intresserade av att samarbeta med, säger Per A. Nilsson, chef för International Office.

Ökning av avgiftsskyldiga studenter

Omkring 84 nya avgiftsskyldiga studenter förväntas börja studera vid Umeå universitet i höst. Även om det är en ökning med 30 studenter jämfört med i fjol vill Anders Fällström höja målsättningen. Samtidigt är han väl medveten om att det är ett mycket långsiktigt arbete och att det behövs särskilda insatser.

– Om vi ska komma i närheten av det antal internationella studenter som vi vill ha måste det till nya typer av finansiering både från staten och från andra aktörer och samarbetspartners. Dessutom krävs ett gediget arbete av oss själva, säger han.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag