Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Balticgruppen AB och Wallenberg Foundations AB bildar gemensamt  fastighetsbolag

Det gemensamt ägda fastighetsbolaget etableras för ägande och utveckling av ett antal fastigheter i centrala Umeå, bland annat Konstnärligt Campus. Fastigheterna var innan affären helägda av Balticgruppen.

I affären går Balticgruppen AB in med färdigutvecklade fastigheter. Wallenberg Foundations AB som administrerar anslags-, stiftelse- och kapitalförvaltningsverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser förvärvar enligt avtal som ingåtts 1 juli 2015 50 procent av aktierna i det nybildade bolaget Campus X i Umeå AB. Resterande 50 procent ägs av Balticgruppen.

– Affären möjliggör för Balticgruppen att frigöra kapital för att fortsätta investera i Umeå, säger Balticgruppens grundare och huvudägare Krister Olsson. Det här ger oss möjlighet att fortsätta investera i Umeå och stadens utveckling. De senaste fem åren har vi investerat cirka 2,5 miljarder kronor i fastigheter samt ytterligare 300 miljoner kronor i små och medelstora företag i Umeå.

– För Wallenberg Foundations AB är detta en investering som ger en bra avkastning och är särskilt intressant då majoriteten av fastighetsbeståndet avser lokaler för forskning och utbildning vilket ligger i linje med Wallenbergstiftelsernas överordnade verksamhet fokuserad på forskning och utbildning, säger Hans Wibom, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB.

Fastigheterna som ingår i det nybildade bolaget är Konstnärligt Campus, Språkskolan, studentbostäder på Tvistevägen i Umeå samt kvarteret Brage i centrala Umeå. De kommer även fortsättningsvis att förvaltas av Balticgruppen AB.

Mer information:

Krister Olsson
Balticgruppen AB
070-514 07 60
mejl

Oscar Stege Unger
Wallenberg Foundations AB
070-624 20 59
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag