Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bostadsbyggandet i Umeå tar rejäl fart

Omkring 1 000 nya bostäder kommer att färdigställas i Umeå under 2015, och det ser ut att bli många även under 2016. Under 2014 färdigställs omkring 500 bostäder.

Nästa år kommer färdigställandet att ligga något högre än tidigare bedömningar. Umeå kommuns uppföljning av inflyttningstiderna för samtliga större byggprojekt visar att närmare 900 nya lägenheter kommer att bli inflyttningsklara under 2015. Huvuddelen av lägenheterna är hyresrätter.

Till detta ska läggas småhusbyggandet, som brukar ligga på drygt 100 per år, samt mindre ombyggnader. År 2014 kommer färdigställandet att stanna på omkring 500 bostäder. Den preliminära uppskattningen var 600, men ett par av projekten blir klara först efter årsskiftet.

Så här fördelar sig de nya bostäderna 2015:

Tomtebo: 150 lägenheter
Mariestrand: 40 lägenheter
Lilljansberget: 46 lägenheter
Öbacka Strand: 198 lägenheter
Sandåkern: 324 lägenheter
Umedalen: 39 lägenheter 
Teg: 81 lägenheter
Mindre ut/ombyggnadsprojekt: ca 30 lägenheter
Uppskattat antal småhus: ca 100 st

Mer information:

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag