Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Byggstart av samverkanshus firades med ballongsläpp

Ett ballongsläpp av förskolebarn, seniorer och måltidsservices personal markerade byggstarten för ett nytt samverkanshus på Mariehem fredag 27 november. Byggnaden beräknas stå färdig hösten 2017.

– Det var roligt att släppa ballongen, säger Steffi, ett av barnen från förskolan Lockropet på Mariehem som deltog i ballongsläppet.

Efter släppet fick barnen leka med leksakstraktorer medan byggprojektledare Agneta Nilsson berättade mer om projektet och visade skisser på den framtida byggnaden.

Unikt bygge

Det är första gången Umeå kommun bygger en förskola, äldreboende och produktionskök i samma byggnad.

– Entréplan, personalutrymmen och produktionskök kommer att användas av båda verksamheterna. Det är ett resurssmart sätt att bygga samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter för samverkan, säger Agneta Nilsson, byggprojektledare.

Gemensamt växthus

Det 6 700 kvadratmeter stora huset byggs i fyra plan och många av ytorna är utformade för att ge verksamheterna nya möjligheter att samverka.

– Vi planerar för att de boende och barnen ska kunna träffas och ha ett fint utbyte i olika konstellationer. Det kommer till exempel finnas ett växthus på gården som alla ska kunna ta del av. Tanken är att barnen ska så och sköta växterna och när barnen har sommarlov ska de äldre vattna, säger Åsa Jernbom, lokalplanerare, socialtjänst.

Fyra plan

Byggnadens entréplan kommer att rymma en förskola med fyra avdelningar, gemensamma ytor, produktionskök med kapacitet för 1 000 måltider och gemensamma personalutrymmen.

På plan två och tre byggs ett vård- och omsorgsboende med totalt 60 lägenheter. På det fjärde planet blir det bland annat omklädning, förråd och en stor yta för rehabiliteringsträning för äldre.

Mer information

Läs mer på www.umea.se/samverkanshuseller kontakta:

Agneta Nilsson
byggprojektledare
Umeå kommun, Fastighet
090-16 23 25
070-785 85 70
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag