Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Designstudent från Umeå årets Michael Treschow-stipendiat

Den 10:e december tilldelades Isabel Andersson, student vid Designhögskolan Umeå universitet, Michael Treschow-stipendiet på 100 000 kr. Isabel tilldelas stipendiet tack vare sin förmåga att kombinera djup empati med ett analytiskt förhållningssätt i sina designarbeten

I sitt examensarbete från kandidatprogrammet i Industridesign på Designhögskolan vid Umeå Universitet har Isabel Andersson tagit fram en prototyp på en produkt och en tjänst som tillgodoser för tidigt födda barns emotionella behov i en kuvös. I projektet har Isabel fokuserat på barnens och föräldrarnas emotionella behov och utvecklingen har skett i samarbete med föräldrar och sjuksköterskor. Resultatet är en tjänst, "Presence", som återger mammans hjärtljud och doft inne i kuvösen via en madrass och högtalare samt en doftduk placerad i kuvösen.

Kompletteras med app

En liten figur i silikon, formad som en superhjälte, stimulerar dessutom barnets motorik då öronen är formade på ett sätt som liknar navelsträngen som fostret greppar i livmodern. "Presence" kompletteras också med en app som förser föräldrarna med information om barnets utveckling.

– Jag är otroligt glad över att ha tilldelats Michael Treschow-stipendiet. Min förhoppning är att uppmärksamheten kring detta leder till att rikta fokus på för tidigt födda barns utveckling och till att produkterna och tjänsterna i projektet får möjlighet att produceras, säger Isabel Andersson, årets Michael Treschow-stipendiat.

Det är andra året i rad en student från Designhögskolan Umeå universitet tilldelas stipendiet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag