Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

IKSU bygger ny klätterhall

IKSU är en betydelsefull del av Umeå och universitetsstaden och en viktig pusselbit för Umeå universitet som idrottsuniversitet. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vår unika anläggning i takt med att staden växer och nya behov som kommer.

Den nya klätterhallen kommer att inrymma en fri klättringshöjd om 17 meter och ligga i direkt anslutning till befintliga byggnader där även en ny entré skapas för att förbättra inflödet i lokalerna. Vi har som ambition att hallen ska utgöra en samlingspunkt som lockar många att testa en sport där individen själv styr utmaningen. Verksamheten riktar sig till alla åldrar och anläggningen kommer att inneha OS-standard och även certifieras enligt Svenska Klätterförbundets guldstandard för klätterhallar. Certifieringen medför att stort fokus läggs på säkerhet samt att anläggningen ska hålla hög kvalitet för att vara funktionell.

- Klättring som sport växer snabbt i såväl Sverige som resten av världen, 2020 kommer det för första gången vara en OS-gren vid Tokyos Olympiska Spel och vi är glada över att IKSU kan utvecklas med en klättringshall av den nya OS-standarden, säger Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef IKSU.

Totalt kommer nybyggnaden omfatta ca 1900 kvm bruttoarea. Bygglovsansökan är påbörjad och planerad byggstart är april 2017 med inflyttning september 2018

Mer information:

Margareta Ericsson Lif
vd/sportchef
IKSU
090-17 08 36
mejl

Carlos Cabrera
Projektledare och klätteransvarig
IKSU
090-17 08 73
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag