Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Investering för turistbyrån i gamla stadsbiblioteket

Kommunstyrelsens arbetsutskott har anslagit pengar till inventarier, möbler och inredning till Umeå Turistbyrås nya lokaler i före detta stadsbiblioteket. Turistbyrån och Visit Umeå AB, med totalt elva personer, beräknas flytta in i november–december.

Flytten innebär att turistbyråns nuvarande lokaler friläggs för utveckling av Renmarkstorget. I de nya lokalerna, som finns i en del av bottenvåningen i före detta stadsbiblioteket på Rådhusesplanaden, ingår en besöksdel med två entréer samt öppning från kaféet. Den gamla tidningshallen blir butiksyta, men det är ännu inte klart med hyresgäst.

Strategiskt läge

Tursitbyrån besöks årligen av 60 000 besökare. Antalet bedöms öka med de nya lokalerna, med tanke på närheten till Umeå Folkets hus, nya badhuset, Vasaplan och andra ställen som drar mycket folk. Med tanke på hållbarhetsperspektiv och Umeås profil som it-stad ses modern digital teknik som en förutsättning.

Lokalkostnad

Arbetsutskottet har anslagit 3 595 000 kr till utrustning, inredning, skyltar, möbler och inredning, arkitektkostnader m.m. Investeringen kommer att genomföras under hösten 2015 med finansiering ur kommunstyrelsens investeringsreserv. Den ökade lokalkostnad som följer av investeringen kommer att fördelas mellan Umeå Turistbyrå och Visit Umeå AB.

Fakta om turistnäringen

Turismen i Umeå kommun omsätter årligen 1,2 miljarder kronor och sysselsätter 889 årsarbetare. Detta genererar 79 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen och 37,5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag