Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Länsstyrelsen ger stöd till särskilt boende för äldre i Umeå

Umeå kommun får 6,5 miljoner kronor i bidrag av Länsstyrelsen. Pengarna, ett investeringsstöd som regeringen instiftat för att tillgången på anpassade äldrebostäder ska öka, ska användas till nybyggnation av 60 lägenheter på fastigheten Prästosten 47, Ersboda, i Umeå.

För att trygga tillgången på anpassade äldrebostäder införde regeringen år 2007 ett investeringsbidrag. Det kan sökas för att bygga särskilda boenden för äldre och för att bygga trygghetsbostäder avsedda för personer som fyllt 70 år. Stödet kan sökas för projekt som påbörjas senast 31 december 2014. Investeringsstödet är rambegränsat och kan bara lämnas om det finns medel.

Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger beslutar om investeringsstöd. Investeringsstöd kan lämnas för både nybyggnad och ombyggnad som innebär nytillskott av särskilda boenden eller trygghetsbostäder. Stödet lämnas för lägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Mer information:

Ida Backe
bostadsförsörjning och bostadsstöd
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 45 27
mejl

Jörgen Boman
kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag