Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Matti Esko ny VD för Kvarkenhamnar

Matti Esko har valts till VD för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Esko jobbade tidigare som VD för det internationella transportföretaget Euroports Finland.

Esko har en gedigen erfarenhet från hamn - och logistiksektorn och ser stor potential i det nya bolaget.

- Jag ser fram emot ett spännande och utmanande uppdrag, när vi nu skapar ett hamnbolag över landsgränserna. Vårt mål är att Kvarkenhamnar ska bli en ledande hamn när det gäller marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. En av flera viktiga uppgifter blir att säkerställa en fortsatt stabil och attraktiv färjetrafik mellan Umeå och Vasa, säger Matti Esko.

Gemensamt ägt av Umeå och Vasa

Det nya bolaget kommer att ägas till hälften vardera av Umeå Kommunföretag AB och Vasa Stad. Städerna är nu glada över att ha en VD på plats som ska arbeta för att utveckla erbjudandet till kunderna.

- Vi vill bygga upp en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar hamnverksamhet och med den nya VD:n i spetsen ska vi forma ett brett utbud av tjänster anpassade till näringslivets behov, säger Mikael Öhlund, VD för Umeå Kommunföretag.

– Vi har nyligen bildat ett gemensamt färjebolag och Kvarkenhamnar blir ytterligare ett steg i ett stärkt samarbete för utvecklingen av de båda tillväxtregionerna Umeå och Vasa, fortsätter Öhlund

- I Vasa är vi också mycket nöjda. Vi ser att Esko har förutsättningarna att bygga upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept i Östersjön, som motsvarar framtidens krav på transporter. Det nya hamnbolaget utgör en mycket viktig del i det öst-västliga transportstråk som Umeå och Vasa håller på att bygga upp, säger Vasas stadsdirektör, Tomas Häyry.

Tillträder 1 oktober

Start för verksamheten 1 januari 2015 Det nya bolaget startar sin verksamhet vid årsskiftet 2014-2015. Den nya VD:n kommer dock att tillträda redan 1 oktober för att sätta sig in i hamnarnas verksamhet innan starten.

Matti Esko kommer från staden Raumo i Finland och är både finsk- och svenskspråkig. Han kommer att ha sin placering i Vasa, men kommer att tillbringa stor del av sin tid i Umeå.

Mer information:

Tomas Häyry
stadsdirektör
Vasa stad
+358 (0)6 325 1010
+358 (0)40 540 5412

Mikael Öhlund
vd
Umeå Kommunföretag
090-71 80 75
070-579 00 01

Matti Esko
tillträdande vd
Kvarkenhamnar AB
+358 40 580 1860

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag